Terug naar vestigingen

Building Better People

Het hoofddoel van non-profitorganisatie stichting BBP is zorgen dat onze doelgroep - kwetsbare jongeren - in zichzelf gaan geloven en de kracht ontwikkelen om het hoofd boven water te houden, en boven zichzelf uit te stijgen. Hiervoor wordt allereerst gewerkt aan een aantal belangrijke basiselementen in ieders leven: mentale rust, fysieke gesteldheid en emotionele balans. Hierbij hebben we het bij iedere individuele deelnemer over: * Het richten op heldere, praktische doelen * Een gezonde en actieve levensstijl * Fysieke conditieverbetering * Competentieontwikkeling * Emotionele weerbaarheid * Zelfverzekerd zijn en initiatief nemen * Vergroting sociaal netwerk * Structuur in het dagelijks leven Stichting BBP biedt jongeren een programma aan dat uit ervaringsleer en een sociaal-fysieke aanpak bestaat, door middel van initiatieven op het gebied van sport, opleiding en individuele begeleiding. Hiervoor benut de stichting een groot netwerk van instanties, vrijwilligers en individuele hulpverleners met diverse methodieken. Om de kansen op werk voor jongeren die vanuit dit programma klaar zijn voor de arbeidsmarkt optimaal te benutten wordt nauw samengewerkt met de landelijke keten SelectiePunt. De interne vestiging SelectiePunt Building Better People zorgt zo nodig voor gerichte opleidingen en begeleidt jongeren en werkgevers intensief om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

© Copyright 2019 - SelectiePunt B.V.
Webdesign realisatie: Pixel Creation